Pris(O)tno TELO

gibalno-zvočna meditacija 

  • Facebook
  • Instagram

Sklop 8ih SREČAnj (od okt-dec 2020)

 

Za lažjo predstavo o tem, kaj bomo počeli na sledečih srečanjih, sem ubesedila par osrednjih tem. To so teme, ki so med sabo tesno povezane in tudi izkušene. Predvsem je Pris(O)tno TELO vabilo v izkustvo Življenja samega in nima veze z nobeno teorijo, filozofijo, religijo, konceptualizacijo ali tradicijo. Lahko spominja na kaj znanega in je tudi inspirirano po mnogih učenjih, metodah, mojstrih, religijah, tradicijah, knjigah, srečanjih, izkustvih in neizkustvih. Vendar ne gre za utrjevanje tega znanja, temveč za izkustvo življenja brez vsega tega. Ko odpadejo vsakršnekoli teorije, ostanemo sami, v izkustvu. Kaj se tam zgodi? Kako se zgodiš ti? Kaj srečaš? In kaj s tem prostorom narediš? To je presenečenje par exellence na katerega si težko pripravlljen. In lahko se pripraviš le na to da boš nepripravljen : ) Vabilo v ta prostor, je vabilo v Tvoj prostor, VASE…. Kako naj kdorkoli drug kot ti ve, kako je tam? 

Sklop 8ih Srečanj nas vabi da izkušnjo prenesemo v vsakdanje življenje in jo živimo. Jo Ponotranjimo in Utelesimo. 

 

 

2.10.: PREDSTAVITEV 

Obejstransko tipanje. Vsega po malem za prvi vtis in prvo srečanje. Skakanje čez kolebnico : ) Ujeti pravi trenutek ob pravem času. 

 

 16.10.: ŽIVOST- ritem telesa

Prepoznavanje Živosti same, kaj to sploh je? Kaj je to Zate? Raziskovanje energetskega impulza, ki se skozi naše telo pretaka. Impulz, ki je povezan z elementi narave, kot je zemlja, zrak, ogenj  in voda na fizičnem in metafizičnem. Razpoznavanje blueprinta svojega impulza skozi ton, barvo, ritem giba in glasu.  Fizično telo nas poveže z energetskim telesom, ki izraža Živost našega bitja. Potovanje skozi gib nam energetsko uteleša  izvorno energijo, ki jo s sabo nosimo. Kaj naša izvorna energija sporoča, kam nas vodi, kako se v naše življenje manifestira? Ta energija je edinstvena in neprimerljiva z ostalimi.

 

 23.10.: TANDAVA- ples enosti

Srečanje z prakso kašmirskega Šaivizma, najstarejšo obliko tantre. Ples Enosti nas poveže s telesom Celosti, katerega del smo. Srečamo se z izvorno Enostjo, intrinzinćno kvaliteto Zlitja. Skozi plutje v prostoru brez konca in omejitev, doživimo sebe kot svobodna bitja brez omejitev. Spomin na to  izvorno stanje, nam pomaga ohranjati svet v ravnovesju, med znotraj in zunaj, kaosom-redom. Višek tantrika je prebujena Spontanost, kjer je vsak tvoj odziv na stvarnost popolnoma usklajen s tokom Življenja. Ta spontanost je intimno povezana z nedotaknjeno Nedolžnostjo. 

 

30.10.: BOLEČINA- samo-zdravljenje

Naše TELO je skupek teles, fizičnega, čustvenega, mentalnega, duhovnega, kolektivnega, svetlobnega, astralnega…Fizično telo je povezano z vsemi telesi naenkrat in fizične bolečine so lahko nanos mnogih drugih ujetih frustracij, ki jih večplastno doživljamo. Potop v boleče dele sebe nam omogoča dostop do uvidov vsebine bolečine. Razvijanje intuicije in so-čutja do svojega telesa odpira potencial notranjega zdravilca. Samozdravljenje skozi občutnje telesa, razvijanje potenciala potovanja med telesi. Razumevanje celote, poravnava vseh teles v večdimenzionalno TELO. Glas kot vibracija je zdravitelj, saj nas nagovarja skupaj z gibom. Glas-Gib v sozvočju. Celost-celjenje.

 

13.11: TOČKA NIČ- reset

 Ni naklučje  da samo ime ’Pris(O)tno TELO’ ujame O v oklepaj. To je simbol za NIČ in VSE obenem. Tja se vse steka in od tam vse izvira. Je vseprisotno stanje, ki nas spremlja v vsakem trenutku. Vračanje v to točko z zavestjo nas poveže s celoto in enostjo obenem. Točka NIČ je tudi izginotje samega sebe, popoln re-set, kjer moramo biti pripravljeni vse izgubiti- vse dobiti.Tveganje je del potapljanja v samo jedro Niča. Ne veš niti ali se boš kdaj sploh vrnil. Krepi naš Pogum, Zaupanje ter Predajo. Svet se obrača na glavo (rolercoaster efekt). 

 

20.11.: MANDORLA- ples nasprotij

Živimo v Dualnosti, v svetu nasprotij. Smo prepelet moškega in ženskega principa, v nas pulzirata Življenje in Smrt, žalost-veselje, smeh-jok, svet zunaj-svet znotraj, črno-belo, toplo-hladno, odprto-zaprto, ljubeče-sovražno, red-kaos. Venomer, brez prestanka, se svet v tem materialnem svetu giba v nasprotujočih si principih. Včasih smo mi sami slika notranjega boja med nasprotji. Ali jih lahko izplešemo in jim dovolimo da nas popeljejo v izkustvo Enosti? Ali smo lahko  bojišče med nasprotji in se ne bojujemo proti temu? Zavestno se odpovedat boju, kjer nastopaš kot bojevnik. To je jedro Koana. In zato mogočno duhovno izkustvo.

 

27.11: ZEMLJA- potop

Zemlja nas nosi in podpira. Imam moč da nas hrani in ščiti, da nas objame in ljubi …in če želi zakuri ali odplakne!. Potop v Zemljo je srečanje s primarno -Prima materijo, katere intrinzična kvaliteta je ljubezen in podpora, popolno zaupanje. Če lahko najdemo zaupanje v Življenje, potem postanemo del Obilja. Preživetveni strah, ki je v nas zelo močan, nam onemogoča stik z Obiljem. Ker se bojimo Smrti, ne razumemo da Življenje samo skrbi zase. V pojavljanju in izginevanju. Nimamo nadzora nad življenjem, lahko se mu le prepustimo. Predaja Zemlji je predaja Življenju, ki nas živi. Vedno nas čaka ponovno Rojstvo. 

 

18.12.:: STIK Z DRUGIM- posluh

Smo socialna bitja saj se močno odzivamo na svet zunaj nas. Ta svet nas soustvarja. Stik z zunanjim svetom je opredeljen predvsem z odnosi z drugiimi bitji. Kako  se v polnosti srečamo, popolnoma prisotni in pristni? Ali si pred drugimo nadanemo masko? Kakšno? Kako se brezpogojno podpremo in smo podprti. Skozi ples z drugim, šele lahko svojo vse-prisotnost dokončno utelesimo in utrdimo. Kako svojo avtenčno energijo in naravo ohranjamo in obenem srečamo drug drugega v tem Pris(O)tnem stanju. Koliko posluha imamo da slišimo drug drugega v svoji drugačnosti? 

© 2023 by Cypher City. Proudly created with Wix.com