Pris(O)tno TELO

utelešanje skozi gib in glas

  • Facebook
  • Instagram

DIH, ritem, gib, glas….TELO

lastno POZORNOST spustimo v telo in zaznavo v telesu,

v naravno ŽIVOST.

kako ne prehitevati, ne zaostajati lastnega ritma? življenja? pulza?

ujami TRENUTEK.

Postani PLES pris(O)tnosti

v soncu odprta.jpeg

INFO in PRIJAVE:

taste.of.the.wild777@gmail.com

novi sklopi srečanj

od 6.septembra-25.oktobra in

od 1. novembra-20.decembra

ponedeljek od 18h- 20h 

Višja vibracija, 

Cesta Andreja Bitenca 68,

1000 Ljubljana

foto: Vesna Vilar

Tukaj smo! Celi smo! Dovolj smo!

Hm, ali pa včasih tudi ne?

Kako si (po)vrniti izvorna stanja Enosti, Celosti in Zadostnosti?

Kako se vsakič znova opominjati svoje pristne prisotnosti in jo integrirati v vsakdanje življenje?

Vabim vas na jogo Pris(O)tnosti.

…iz utečenih vzorcev gibanja v spontanost, iz plesa nasprotij v enost, 

skozi bolečine v (samo)zdravljenje, iz ujetosti v prostost 

iz razpršenosti v celost…

Skozi potopitev v so-čutnost telesa, celostnost občutenja,

utelešamo kvalitete kot so SPROŠČENOST, LAHKOTNOST, 

SPONTANOST in PROSTRANOST,

PRETOČNOST in POZORNO POSLUŠANJE -

PRIS(O)TNOST.

Srečanja so namenjena vsem, ki si želite pozorneje slišati svoje telo in opustiti 

spone fizičnega, čustvenega, duhovnega ali kolektivnega telesa, 

nasloviti morebitne bolečine in zvišati kvaliteto stika S SABO. 

Spoznati neznane dele sebe in se integrirati. 

Srečanja so spontan preplet znanega in neznanega, 

laboratorij duhovnih gibalnih tehnik.

vrni si SPROŠČENOST,

vrni se v NARAVNO stanje.

‘’…Ključ do spontanosti, po kateri tantrika hrepeni,

je v ujetju trenutka z enako živahno okretnostjo, 

kot bi ujel-a strupeno kačo. 

Vsako odlašanje je lahko usodno…’’

D. ODIER

iniciira: Urša Štrukelj

Cena:

13e - srečanje

90e - 8 srečanj

Vsak udeleženec tromesečnega programa prejme  brezplačno ena-na-ena srečanje

Plačilo:

DRUŠTVO DILIGHT

IŠKA 39,  1292 IG

TRR: SI56 6100 0001 6885 719, DH

namen: Pris(O)tno TELO-ime, priiimek

…….. <3

Sklop 8ih SREČAnj 

 

Za lažjo predstavo o tem kaj bomo počeli na sledečih srečanjih, sem ubesedila par osrednjih tem. To so teme, ki so med sabo tesno povezane in tudi izkušene. Predvsem je Pris(O)tno TELO vabilo v izkustvo Življenja samega in nima veze z nobeno teorijo, filozofijo, religijo, konceptualizacijo ali tradicijo. Lahko spominja na kaj znanega in je tudi inspirirano po mnogih učenjih, metodah, mojstrih, religijah, tradicijah, knjigah, srečanjih, izkustvih in neizkustvih. Vendar ne gre za utrjevanje tega znanja, temveč za izkustvo življenja brez vsega tega. Ko odpadejo vsakršnekoli teorije, ostanemo sami, v izkustvu. Kaj se tam zgodi? Kako se zgodiš ti? Kaj srečaš? In kaj s tem prostorom narediš? To je presenečenje par exellence na katerega si težko pripravlljen. In lahko se pripraviš le na to da boš nepripravljen : ) Vabilo v ta prostor, je vabilo v Tvoj prostor, VASE…. Kako naj kdorkoli drug kot ti ve, kako je tam? 

Sklop 8ih Srečanj nas vabi da izkušnjo prenesemo v vsakdanje življenje in jo živimo. Jo Ponotranjimo in Utelesimo. Priporočljiva je udeležba na vseh srečanjih. 

 6.9.: ŽIVOST- ritem telesa

Prepoznavanje Živosti same, kaj to sploh je? Kaj je to Zate? Raziskovanje energetskega impulza, ki se skozi naše telo pretaka. Impulz, ki je povezan z elementi narave, kot je zemlja, zrak, ogenj  in voda na fizičnem in metafizičnem. Razpoznavanje blueprinta svojega impulza skozi ton, barvo, ritem giba in glasu.  Fizično telo nas poveže z energetskim telesom, ki izraža Živost našega bitja. Potovanje skozi gib nam energetsko uteleša  izvorno energijo, ki jo s sabo nosimo. Kaj naša izvorna energija sporoča, kam nas vodi, kako se v naše življenje manifestira? Ta energija je edinstvena in neprimerljiva z ostalimi.

 13.9.: TANDAVA- ples enosti

Srečanje z prakso kašmirskega Šaivizma, najstarejšo obliko tantre. Ples Enosti nas poveže s telesom Celosti, katerega del smo. Srečamo se z izvorno Enostjo, intrinzinćno kvaliteto Zlitja. Skozi plutje v prostoru brez konca in omejitev, doživimo sebe kot svobodna bitja brez omejitev. Spomin na to  izvorno stanje, nam pomaga ohranjati svet v ravnovesju, med znotraj in zunaj, kaosom-redom. Višek tantrika je prebujena Spontanost, kjer je vsak tvoj odziv na stvarnost popolnoma usklajen s tokom Življenja. Ta spontanost je intimno povezana z nedotaknjeno Nedolžnostjo. 

20.9.: BOLEČINA- samo-zdravljenje

Naše TELO je skupek teles, fizičnega, čustvenega, mentalnega, duhovnega, kolektivnega, svetlobnega, astralnega…Fizično telo je povezano z vsemi telesi naenkrat in fizične bolečine so lahko nanos mnogih drugih ujetih frustracij, ki jih večplastno doživljamo. Potop v boleče dele sebe nam omogoča dostop do uvidov vsebine bolečine. Razvijanje intuicije in so-čutja do svojega telesa odpira potencial notranjega zdravilca. Samozdravljenje skozi občutnje telesa, razvijanje potenciala potovanja med telesi. Razumevanje celote, poravnava vseh teles v večdimenzionalno TELO. Glas kot vibracija je zdravitelj, saj nas nagovarja skupaj z gibom. Glas-Gib v sozvočju. Celost-celjenje.

27.9.: TOČKA NIČ- reset

 Ni naklučje  da samo ime ’Pris(O)tno TELO’ ujame O v oklepaj. To je simbol za NIČ in VSE obenem. Tja se vse steka in od tam vse izvira. Je vseprisotno stanje, ki nas spremlja v vsakem trenutku. Vračanje v to točko z zavestjo nas poveže s celoto in enostjo obenem. Točka NIČ je tudi izginotje samega sebe, popoln re-set, kjer moramo biti pripravljeni vse izgubiti- vse dobiti.Tveganje je del potapljanja v samo jedro Niča. Ne veš niti ali se boš kdaj sploh vrnil. Krepi naš Pogum, Zaupanje ter Predajo. 

4.10.: MANDORLA- ples nasprotij

Živimo v Dualnosti, v svetu nasprotij. Smo prepelet moškega in ženskega principa, v nas pulzirata Življenje in Smrt, žalost-veselje, smeh-jok, svet zunaj-svet znotraj, črno-belo, toplo-hladno, odprto-zaprto, ljubeče-sovražno, red-kaos. Venomer, brez prestanka, se svet v tem materialnem svetu giba v nasprotujočih si principih. Včasih smo mi sami slika notranjega boja med nasprotji. Ali jih lahko izplešemo in jim dovolimo da nas popeljejo v izkustvo Enosti? Ali smo lahko  bojišče med nasprotji in se ne bojujemo proti temu? Zavestno se odpovedat boju, kjer nastopaš kot bojevnik. To je jedro Koana. In zato mogočno duhovno izkustvo.

11.10.: ZEMLJA- potop

Zemlja nas nosi in podpira. Imam moč da nas hrani in ščiti, da nas objame in ljubi …in če želi zakuri ali odplakne!. Potop v Zemljo je srečanje s primarno -Prima materijo, katere intrinzična kvaliteta je ljubezen in podpora, popolno zaupanje. Če lahko najdemo zaupanje v Življenje, potem postanemo del Obilja. Preživetveni strah, ki je v nas zelo močan, nam onemogoča stik z Obiljem. Ker se bojimo Smrti, ne razumemo da Življenje samo skrbi zase. V pojavljanju in izginevanju. Nimamo nadzora nad življenjem, lahko se mu le prepustimo. Predaja Zemlji je predaja Življenju, ki nas živi. Vedno nas čaka ponovno Rojstvo. 

18.10.: OBILJE-integracija

Čas za praznovanje vsega doživetega.  Se integrirati. Ali si dovolimo samo pustiti vsa izkustva da delajo sama zase, brez našega vmešavanja? Spustit kontrolo nad tem, kaj bo nastalo, ali je vredno, sli se je splačalo, ali ima smisel, ali je koristno? Ni pomembno, ker ni v naši pristojnosti da ocenjujemo svoja izkustva. Dovolimo si doživeti NEZNANO brez potrebe vedeti. To je mojstrsko dejanje, ker naslavlja eksistencialen strah, ki je vgrajen v nas. S tem pridemo v stik z OBILJEM. 

 

25.10.: STIK Z DRUGIM- posluh

Smo socialna bitja saj se močno odzivamo na svet zunaj nas. Ta svet nas soustvarja. Stik z zunanjim svetom je opredeljen predvsem z odnosi z drugiimi bitji. Kako  se v polnosti srečamo, popolnoma prisotni in pristni? Ali si pred drugimo nadanemo masko? Kakšno? Kako se brezpogojno podpremo in smo podprti. Skozi ples z drugim, šele lahko svojo vse-prisotnost dokončno utelesimo in utrdimo. Kako svojo avtenčno energijo in naravo ohranjamo in obenem srečamo drug drugega v tem Pris(O)tnem stanju. Koliko posluha imamo da slišimo drug drugega v svoji drugačnosti? 

Toplo Vabljeni!