PhilOSoPhy

light revives and inspires
enthusiasm over the playground and intertwining of materials
pleasure at the alchemy of melting the impossible
joy of wearing and telling the stories
delight of sharing what I love to do
happiness that the old revives into the new
… creates circular movement and renews freshness

 
 

svetloba oživlja in navdihuje
navdušenje nad igro in zapletom materialov
užitek ob alkimiji spajanja nemogočega
radost ob nošenju in sporočanju zgodb
veselje da delim, kar rada počnem
sreča da se staro obudi v novo življenje
…ustvarja kroženje in vedno novo svežino